Inloggen

Uw werknemer heeft schulden

Uw werknemer heeft schulden en is daarom in contact met een deurwaarder. Indien de deurwaarder hierover (schriftelijk) contact met u opneemt, bent u als werkgever wettelijk verplicht hieraan mee te werken.

Informatieverzoek

Als u een informatieverzoek ontvangt, bent u verplicht om dit in te vullen en per omgaande retour te sturen. Deze verplichting kunt u terugvinden in artikel 475g lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Vul dit informatieverzoek ook in als de betreffende persoon niet (meer) werkzaam bij u is. Of als uw medewerker aangeeft dat de schuld niet klopt of al is voldaan. Bij twijfel kunt u contact met ons opnemen.

Derdenbeslag

Verplicht uitvoering geven aan derdenbeslag
Als de deurwaarder een derdenbeslag onder u heeft gelegd, dan bent u verplicht om vanaf de dag van beslaglegging daaraan uitvoering te geven. Indien u dit niet of niet correct doet, kan dat verstrekkende gevolgen voor u als werkgever hebben. U kunt zelfs veroordeeld worden tot betaling van het bedrag waarvoor beslag werd gelegd als ware u de schuldenaar zelf. U vindt dit terug in artikel 477a lid 4 Wetboek Burgelijke Rechtsvordering. Vaak zal een medewerker aangeven dat de vordering niet klopt of al is voldaan. U dient het beslag echter onverkort uit te voeren, maar kunt bij twijfel altijd contact met ons opnemen. Iedere betaling die u in strijd met het beslag verricht, is wettelijk van onwaarde ten opzichte van de beslaglegger. Wij zullen u direct berichten indien een beslag komt te vervallen, bijvoorbeeld omdat uw werknemer alsnog heeft betaald.

Verklaring op tijd afleggen
U heeft als werkgever een termijn van 4 weken om een verklaring af te leggen middels de bij het beslag verstrekte verklaringsformulieren. Indien u dat niet doet, kunt u worden veroordeeld tot betaling van het bedrag waarvoor het beslag is gelegd. Zie hiervoor artikel 477a lid 1 Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering. U moet vanaf datum beslag rekening houden met het beslag. Het verdient daarom aanbeveling om zo snel mogelijk te verklaren. Zo weet u bij de eerst volgende verloning welk deel van het salaris naar uw werknemer kan worden overgemaakt en welk deel naar onze derdengeldenrekening.

Verklaringsformulier compleet indienen
Houdt één formulier van de verklaring voor uw eigen administratie en zendt één formulier aan ons terug. Het formulier moet ondertekend zijn en voorzien van bewijsstukken, zoals de recente loonstroken. U ontvangt van ons een bevestiging van de afgelegde verklaring, al dan niet met aanvullende vragen.

De beslagvrije voet

In het beslagexploot wordt aangegeven wat de beslagvrije voet is. Dit is het gedeelte dat aan uw werknemer toekomt en is gebaseerd op wettelijke normen. Uw werknemer krijgt van ons binnen 8 dagen na de beslaglegging een kopie van het beslag uitgereikt. Daar zit een toelichting bij met diens rechten en plichten én een formulier waarin nogmaals gegevens worden gevraagd voor het zo exact mogelijk vaststellen van de beslagvrije voet. Die gegevens zijn eerder aan uw werknemer verzocht, maar worden vaak voorafgaand aan beslaglegging niet aan ons verstrekt. In dat geval hanteren wij de algemene norm zonder correcties voor woon- en zorglasten. Indien uw werknemer aangeeft dat de beslagvrije voet te laag is, dan kunt u naar ons verwijzen. Zodra wij de gegevens alsnog hebben ontvangen zal de beslagvrije voet opnieuw worden berekend en per omgaande aan u doorgegeven. Zolang u geen bericht van ons heeft ontvangen, dient u de in het beslagstuk aangegeven beslagvrije voet te hanteren.

Derdenbeslag en schuldhulp of bewindvoering

Soms hebben werknemers reeds de stap gezet naar schuldhulpverlening of hebben zij een bewindvoerder toegewezen gekregen. In dat geval maakt u het salaris naar een budgetbeheerder of bewindvoerder over. Indien beslag wordt gelegd op de inkomsten, dan dient u de beslagvrije voet aan die persoon of instantie over te blijven maken. Alles wat daarboven komt moet u aan de deurwaarder afdragen op de derdengeldenrekening.

Download hier de toelichting aan derde bij derdenbeslag.

Heeft u nog vragen over een informatieverzoek of derdenbeslag? Neem dan contact met ons op.

Contact

Altijd bereikbaar

Contact

Ma. t/m vr. 9.00 - 17.00 uur
Willem II Straat 33-35, 5038 BC Tilburg

Postbus 737
5000 AS Tilburg

Tel.: 013 - 5838080
Ma. t/m vr.: 9:00 - 12:00 en 13:00 - 16:30
Fax: 013 - 5434359

Plan uw route