Inloggen

Specialist in huurrecht en huurincasso

Reijn Retro heeft eigen specialisten op het gebied van huurrecht en huurincasso. Deze professionals hebben een jarenlange ervaring en zijn u voor zowel verhuur van woonruimte als bedrijfsruimte graag van dienst. U kunt bij ons terecht voor diverse vraagstukken, waaronder huurincasso, overlast, hennepkweek, gebreken, woonfraude en huurprijsgeschillen.

Direct actie bij huurachterstand

Onderneem direct actie als u merkt dat een huurder problemen heeft met het betalen van de huur. De ervaring leert dat hoge huurschulden voorkomen moeten worden, omdat deze vaak oninbaar blijken te zijn. Wij kunnen u van dienst zijn om het probleem van een huurachterstand op te lossen.

Duidelijke en heldere communicatie

Samen met u stellen we een plan op voor huurincasso, passend bij uw doelstellingen. Duidelijke en heldere communicatie naar de huurder staat daarin centraal. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om al in een vroeg stadium een gerechtsdeurwaarder van Reijn Retro de huurder te laten bezoeken. De huurder weet dan dat u ons heeft ingeschakeld voor huurincasso. Tijdens het bezoek kunnen we achterhalen wat de redenen zijn van het uitblijven van betaling en sommeren om de achterstand in te halen.

Een minnelijke regeling met de particuliere huurder

Om de huurachterstand te incasseren, nemen we contact op met de huurder om te kijken of we een minnelijke regeling kunnen treffen. Vooraf hebben we altijd met de verhuurder afgestemd wat acceptabel is. Indien ketenpartners, zoals het Instituut voor Maatschappelijk Werk of schuldhulpverleners betrokken zijn, overleggen we met hen over de ontstaansgeschiedenis van de huurachterstand en over de wijze waarop deze ingelopen kan worden. Mochten er geen ketenpartners betrokken zijn, dan kunnen wij deze aanbevelen. We gaan daarop altijd gericht te werk en waken ervoor dat de huurachterstand gedurende dit traject niet (onnodig) hoog oploopt.

Structureel te laat betalen voorkomen

Huur is doorgaans bij vooruitbetaling per maand verschuldigd. Sommige huurders betalen echter stelselmatig te laat. Dat is uiteraard niet volgens afspraak en is voor u erg vervelend, omdat u telkens actie moet ondernemen. Dergelijke huurders worden “slepers” genoemd, omdat ze altijd een huurachterstand achter zich aan slepen. Indien de huurder hier geen einde aan wenst te maken, kunnen wij een procedure voor u aanhangig maken bij de kantonrechter. Zo bewerkstelligen we tijdige betaling of – als dit niet helpt – zetten we stappen om de huurovereenkomst te ontbinden.

Ontbinding van de huurovereenkomst

Bij een te hoge huurachterstand kunt u ervoor kiezen om de huurovereenkomst te laten ontbinden. Richtlijn hiervoor is dat ontbinding van de huurovereenkomst bij drie maanden huurachterstand als rechtvaardig gevolg wordt beschouwd. Bij een repeterend karakter van het niet betalen van de huur kan de rechter al bij een kleinere huurachterstand ontbinding van de huurovereenkomst toewijzen.

Overlast als reden tot ontbinding

Indien een huurder voor overlast zorgt, kan dat voor de verhuurder reden zijn om de huurovereenkomst te laten ontbinden. Denk bij overlast aan geluidsoverlast, stankoverlast of hennepteelt. In dergelijke gevallen adviseren wij om met dossiervorming de overlast aan te tonen. Omwonenden kunnen een overlastdagboek bijhouden met foto’s en geluidsfragmenten. Reijn Retro adviseert u graag over waar u op moet letten. Met het dossier stelt u de kantonrechter in staat om zich een goed beeld te vormen van de ernst van de overlast, zodat hij een gedegen oordeel kan geven.

Maatschappelijk verantwoord incasseren

Vanuit onze maatschappelijke rol geven wij huurders desgewenst ondersteuning door op een juiste wijze de keten (maatschappelijk werk) in te schakelen. In de praktijk merken we dat het voor u als verhuurder beter werkt om met deze specialisten in zee te gaan, dan in deze gevallen zelf op te treden.

Om onze rol te onderstrepen hebben wij een certificering van de SRCM -Social Responsible Credit Management.  Klik hier voor meer informatie over de SRCM.

Zakelijk huurdersbeheer

Verhuurkantoren, makelaars en particuliere verhuurders besteden het gehele zakelijke huurdersbeheer eenvoudig aan ons uit. De verhuurder kan zich concentreren op de kernactiviteiten en Reijn Retro regelt alle administratieve en financiële zaken.

Contact

Altijd bereikbaar

Contact

Ma. t/m vr. 9.00 - 17.00 uur
Willem II Straat 33-35, 5038 BC Tilburg

Postbus 737
5000 AS Tilburg

Tel.: 013 - 5838080
Ma. t/m vr.: 9:00 - 12:00 en 13:00 - 16:30
Fax: 013 - 5434359

Plan uw route