Inloggen

(Incasso)kosten

Het incassotraject bestaat uit twee delen: de minnelijke fase, ofwel het buitengerechtelijke traject, en het gerechtelijke traject. Een gerechtelijke procedure brengt hoge kosten met zich mee, die voor uw rekening komen. Om te voorkomen dat u in het gerechtelijke traject terechtkomt, neemt u zo snel mogelijk contact met ons op. Door snel te handelen, bespaart u uzelf tevens mogelijk de incassokosten van de minnelijke fase.

Incassokosten mogen pas worden doorberekend nadat:

  • u te laat bent met betalen;
  • u voor de openstaande rekening eerst een aanmaning (herinnering) hebt gekregen;
  • u niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze aanmaning hebt betaald.

De buitengerechtelijke incassokosten

Deze zijn vastgelegd in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK). De hoogte van de kosten hangt af van de hoogte van het openstaande bedrag.

Over de eerste € 2.500 mag maximaal 15% aan incassokosten worden berekend;

  • Over de volgende € 2.500 mag maximaal 10% worden berekend;
  • Over de volgende € 5.000 mag maximaal 5% worden berekend;
  • Over de volgende € 190.000 mag maximaal 1% worden berekend;
  • Over het bedrag boven € 200.000 mag maximaal 0,5% worden berekend (met een maximum van € 6.775 aan incassokosten).

Voor rekeningen die lager zijn dan € 267 geldt wettelijk een minimumbedrag van € 40 voor incassokosten.

Reken de incassokosten uit met de incassokostencalculator

Naast de incassokosten mag ook rente in rekening worden gebracht over het openstaande bedrag. Indien daarover geen afspraken zijn gemaakt, mag dat niet meer zijn dan de wettelijke rente. Over de incassokosten mag geen rente worden berekend.

Invorderingskosten bij overheidsvorderingen

Bestuursorganen en lokale overheden zoals gemeentes kunnen ook buitengerechtelijke kosten in rekening brengen op grond van artikel 4:120 van de Algemene wet bestuursrecht. De buitengerechtelijke kosten worden berekend met toepassing van bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen tarieven. Dat is gedaan met het Besluit buitengerechtelijke kosten (zie onderstaande link)  en komt er op neer dat de kosten op dezelfde wijze en met de zelfde staffel worden berekend als bij de burgerlijke vorderingen, met dien verstande dat er geen sprake is van een minimumbedrag van € 40.

klik hier voor Besluit buitengerechtelijk kosten

Invorderingskosten bij boetes

Voor verkeers- en strafboetes gelden afwijkende invorderingskosten. Zij zijn door de Minister van Justitie vastgelegd in een aparte regeling vaststelling invorderingskosten. De invorderingskosten staan los van eventueel eerder opgelegde verhogingen wegens te late betaling.

Klik hier voor de Regeling vaststelling invorderingskosten

De kosten van de deurwaarder

Als er een vonnis, beschikking of een dwangbevel is dat door de deurwaarder ten uitvoer moet worden gelegd, gelden er ook wettelijke tarieven. Dit zijn geen incassokosten maar executiekosten en deze zijn niet afhankelijk van de hoogte van het verschuldigde bedrag, maar van de soort ambtshandeling die de deurwaarder verricht. Deze tarieven zijn door de Minister van Justitie vastgesteld.

Klik hier voor het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

Contact

Altijd bereikbaar

Contact

Ma. t/m vr. 9.00 - 17.00 uur
Willem II Straat 33-35, 5038 BC Tilburg

Postbus 737
5000 AS Tilburg

Tel.: 013 - 5838080
Ma. t/m vr.: 9:00 - 12:00 en 13:00 - 16:30
Fax: 013 - 5434359

Plan uw route