Inloggen

(Incasso)kosten

Het incassoproces bestaat uit twee delen: de minnelijke fase (is een buitengerechtelijke fase) en de gerechtelijke fase.

Bij de minnelijke fase wordt er niet naar de rechter gegaan.

Bij de gerechtelijke fase gebeurd dat wel. Een gerechtelijk proces heeft hoge kosten, die u moet betalen. Om ervoor te zorgen dat u niet in een gerechtelijk proces komt, neemt u zo snel mogelijk contact met ons op. Door snel te reageren, kan het zelfs zijn dat u de incassokosten van de minnelijke fase bespaart.

U moet de incassokosten betalen nadat:

  • u te laat bent met betalen;

  • u voor de openstaande rekening/schuld eerst een herinnering (aanmaning) hebt gekregen;

  • u niet binnen 14 dagen heeft betaald, nadat u de herinnering heeft ontvangen.

De buitengerechtelijke incassokosten

Deze zijn vastgelegd in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK). De hoogte van de kosten hangt af van de hoogte van het bedrag dat u moet betalen.

Over de eerste € 2.500 mag maximaal 15% aan incassokosten worden berekend;

  • Over de volgende € 2.500 mag maximaal 10% worden berekend;

  • Over de volgende € 5.000 mag maximaal 5% worden berekend;

  • Over de volgende € 190.000 mag maximaal 1% worden berekend;

  • Over het bedrag boven € 200.000 mag maximaal 0,5% worden berekend (met een maximum van € 6.775 aan incassokosten).

Voor rekeningen die lager zijn dan € 267 geldt wettelijk een minimumbedrag van € 40 voor incassokosten.

Reken de incassokosten uit met de incassokostencalculator

Naast de incassokosten kan het zijn dat er ook rente betaald moet worden over het bedrag. Als daar geen afspraken over zijn gemaakt, mag deze rente niet meer zijn dan de wettelijke rente. Over de incassokosten mag geen rente worden berekend.

Invorderingskosten bij overheidsvorderingen

Bestuursorganen en lokale overheden zoals gemeentes kunnen ook buitengerechtelijke kosten in rekening brengen (op grond van artikel 4:120 van de Algemene wet bestuursrecht).

De buitengerechtelijke kosten worden berekend met toepassing van bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen tarieven. Dat is gedaan met het Besluit buitengerechtelijke kosten (zie onderstaande link)  en komt er op neer dat de kosten op dezelfde manier en met de zelfde staffel worden berekend als bij de burgerlijke vorderingen. Er is geen sprake van een minimumbedrag van € 40.

klik hier voor Besluit buitengerechtelijk kosten

Invorderingskosten bij boetes

Voor verkeers- en strafboetes gelden andere kosten. Zij zijn door de Minister van Justitie vastgelegd in een aparte regeling vaststelling invorderingskosten. Deze kosten staan los van mogelijke eerder opgelegde verhogingen door te laat betalen van de boete.

Klik hier voor de Regeling vaststelling invorderingskosten

De kosten van de deurwaarder

Er gelden ook wettelijke bedragen als er een uitspraak van de rechter (vonnis), besluit van de overheid (beschikking) of een bevel om te betalen (dwangbevel) is dat door de deurwaarder uitgevoerd wordt. Dit zijn geen incassokosten, maar executiekosten. Executiekosten zijn bepaald op de actie die de deurwaarder uitvoert. Deze bedragen zijn door de Minister van Justitie vastgesteld.

Klik hier voor het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

Contact

Altijd bereikbaar

Contact

Ma. t/m vr. 9.00 - 17.00 uur
Willem II Straat 33-35, 5038 BC Tilburg

Postbus 737
5000 AS Tilburg

Tel.: 013 - 5838080
Ma. t/m vr.: 9:00 - 12:00 en 13:00 - 16:30
Fax: 013 - 5434359

Plan uw route