Inloggen

Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat zijn de openingstijden van het kantoor?

Reijn Retro is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 en 13.00 en 16.30 uur

Waar is het kantoor precies gevestigd?

In de binnenstad van Tilburg, in de Willem II Straat nr. 33-35.

Waar kan ik de toegankelijkheidsverklaring vinden?

Op https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register  is in het register onze verklaring te vinden.

Helaas voldoet de huidige website nog niet aan alle toegankelijkheidseisen.

U bent een opdrachtgever

Hoe kan een opdracht bij jullie worden aangeleverd?

U kunt uw opdracht bij ons aanleveren per post of e-mail, vergezeld van de kopieën van de betreffende facturen en correspondentie. Wilt u uw zaak eerst nog met ons doorspreken dan kunt daar een afspraak voor maken.

Welke gegevens hebben wij nodig bij een opdracht?

Uw volledige naw- en contactgegevens, als ook die van de debiteur (voor zover bekend), de vordering en afspraken/ bewijzen daarvan.

Is het mogelijk om online opdrachten te volgen?

Ja, dat is mogelijk vanaf 50 zaken. Hiervoor is wel een gebruikersnaam en wachtwoord nodig die door Reijn Retro verstrekt wordt.

Wat zijn de kosten voor het in behandeling nemen van een opdracht?

Onze bureau- en dossierkosten worden door de opdrachtgever betaald. Alle overige kosten worden verhaald op de debiteur. Indien daar geen verhaal is, dan komt 15% van de hoofdsom alsnog voor rekening van de opdrachtgever.

Wat zijn de algemene voorwaarden van Reijn Retro?

Deze zijn hier te downloaden.

Wat moet u doen als u een klacht heeft?

Hier treft u de klachtenregeling van Reijn Retro Juridische Dienstverlening.

U bent werkgever

Ik heb als werkgever stukken ontvangen voor een persoon die niet (meer) bij mij in dienst is, moet ik hier iets mee?

Ja, u moet altijd op de stukken reageren, ook als die persoon niet (meer) bij u in dienst is.

Ik heb als werkgever een informatieverzoek ontvangen of iemand bij mij werkzaam is. Moet ik dit invullen?

Ja, u bent verplicht dit te allen tijde in te vullen op grond van artikel 475 g lid 3 Rechtsvordering verplicht de gevraagde gegevens te verstrekken. Uw reactie dient binnen 14 dagen na dagtekening van het informatieverzoek bij ons ontvangen te zijn, ook als die persoon niet (meer) werkzaam bij u is.

Ik wil als werkgever dat informatieverzoek niet invullen, wat gebeurt er dan?

U bent wettelijk verplicht dit formulier in te vullen. Als u dat niet doet, dan zullen de mogelijke gevolgen en kosten voor uw rekening zijn.

Wat moet ik invullen als de betreffende werknemer wisselende inkomsten heeft?

Wanneer de betrokken werknemer een wisselend inkomen heeft, verzoeken wij u kopieën van de loonstroken van de afgelopen 3 maanden mee te sturen.

Mag ik extra's als 13e maand, bonussen en vakantiegeld gewoon aan mijn werkgever uitbetalen als er loonbeslag is gelegd?

Nee, u mag dit niet zomaar uitbetalen, omdat alles wat uw werknemer meer verdient dan de vastgestelde beslagvrije voet onder het beslag valt, kan dit met zich meebrengen dat bijvoorbeeld vakantiegeld, dertiende maand, tantièmes en overwerkvergoedingen volledig onder het beslag vallen.
Het staat u als werkgever dan ook niet vrij om deze vergoedingen rechtstreeks aan uw werknemer uit te betalen

Hoe voorkom ik dat ik steeds informatieverzoeken krijg voor een werknemer die niet meer bij mij in dienst is?

Als de betreffende persoon niet meer bij u in dienst is, raden wij u aan om betrokkene af te melden bij de belastingdienst, om te voorkomen dat u nomaals door een gerechtsdeurwaarder wordt aangeschreven ter verstrekking van informatie.

Kan een deurwaarder zomaar bij mij vragen naar informatie over mijn werknemers?

Nee, als gerechtsdeurwaarder vragen wij niet ‘zomaar’ bij u om informatie, pas als er een uitspraak van de rechter is en dit vonnis aan de betrokkene is betekend, mogen wij informeren naar de bron van inkomsten (bij u), dan wel overgaan tot het leggen van loonbeslag.

Wat zijn de mogelijk gevolgen als ik als werkgever nergens aan mee wil werken?

Wanneer u als werkgever het informatieverzoek niet invult, de derdenverklaring niet (tijdig) retourneert of geen inhoudingen aan ons kantoor verricht, kunnen wij u, op grond van artikel 477a RV, aansprakelijk stellen voor betaling van de gehele vordering. U zult dan gedagvaard worden en de rechter kan u veroordelen tot betaling van het bedrag waarvoor beslag is gelegd. Dit zal zeer hoge kosten voor u met zich meebrengen.

U heeft een schuld

Kan er ook met een pinpas worden betaald?

Ja, u kunt met pinpas bij ons betalen. Ook kan het met  internetbankieren worden overgemaakt. Meld u dan altijd het dossiernummer en naam en adres. Betaal direct via de iDeal links op de website.

Wat is het bankrekeningnummer waarnaar kan worden overgemaakt?

NL42 RABO 0171 2031 35

Wat moet er vermeld worden bij een overschrijving?

In ieder geval het dossiernummer waar het over gaat vermelden en graag ook (bedrijfs)naam / adres.

Worden er ook acceptgiro’s verstuurd?

Nee, Reijn Retro stuurt geen acceptgiro’s. Er kan op kantoor worden betaald of het bedrag kan via de bank worden overgemaakt.

Ik ben het niet eens met de ontvangen boete van het CJIB, wat moet ik dan doen?

Er kan een verzet worden ingediend (dat is een reactie dat u het er niet mee eens bent). Hoe dat moet kunt u op de achterkant van het dwangbevel lezen.

Ik wil bezwaar maken, hoe doe ik dat?

Een bezwaar moet u altijd ruim op tijd en schriftelijk doen.

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is een oproeping om voor een rechtbank te komen. Een dagvaarding wordt door een gerechtsdeurwaarder ‘betekend’ (aan u gegeven).

Wat is ‘betekenen’?

Betekenen is het uitreiken (het geven) van bijvoorbeeld een dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder.

Wat is een exploit?

Exploit of ‘exploot’ is een verzamelnaam voor officiële stukken die uitsluitend door een gerechtsdeurwaarder kunnen worden uitgebracht, bijvoorbeeld een dagvaarding. De KBvG heeft bijsluiters opgesteld waarin uitleg wordt gegeven over verschillende ambtshandelingen van de gerechtsdeurwaarder. Via deze link kunt u de bijsluiters bekijken en downloaden.

Wat moet u doen als u een klacht heeft?

Hier treft u de klachtenregeling van Reijn Retro Juridische Dienstverlening.

Contact

Altijd bereikbaar

Contact

Ma. t/m vr. 9.00 - 17.00 uur
Willem II Straat 33-35, 5038 BC Tilburg

Postbus 737
5000 AS Tilburg

Tel.: 013 - 5838080
Ma. t/m vr.: 9:00 - 12:00 en 13:00 - 16:30
Fax: 013 - 5434359

Plan uw route