Inloggen

Een gedegen aanpak voor uw vordering

Overheidsvorderingen hebben een publiek karakter, waardoor civiel recht en publiek recht elkaar raken. Voor publieke schulden is daarom specifieke kennis nodig. Wij hebben de kennis in huis om lokale overheden hierbij van dienst te zijn.

Onze meerwaarde bij invordering van publieke schulden

Reijn Retro adviseert en ondersteunt u als overheid graag. Wij brengen het hele invorderingsproces, van beschikking tot dwangbevel, voor u in kaart en optimaliseren het waar nodig. Hierbij kijken we naar de formele vereisten voor besluitneming, zoals de termijnen voor bezwaar en beroep. Daarnaast beoordelen we of er bij niet-betaling zodanig wordt gesommeerd dat er rechtsgeldig aanspraak gemaakt kan worden op vergoeding van vertragingsrente en/of invorderingskosten.

Dwangbevel of vonnis?

Voor de ene vordering kan een lokale overheid, zoals een gemeente, een dwangbevel uitvaardigen, terwijl er voor de andere bij niet-betaling een vonnis bij de rechter gevraagd moet worden. Meestal is het onderscheid duidelijk. Soms lopen de publiekrechtelijke en civielrechtelijke rechtshandelingen echter door elkaar en is het onderscheid minder duidelijk. In dat geval adviseert Reijn Retro u graag.

Met de gedegen aanpak van Reijn Retro bent u ervan verzekerd dat uw vordering goed wordt geïncasseerd en u het beste resultaat behaalt.

Maatschappelijk verantwoord incasseren

Als overheid wilt u volgens de door u bepaalde normen en waarden omgaan met burgers. Het incassobeleid moet daarop aansluiten. Aan de andere kant zijn er budgetten vastgesteld en moeten er doelstellingen voor het incassoresultaat worden behaald. Wij weten hoe we met deze twee belangen om moeten gaan en voeren de incasso uit binnen de door u gestelde kaders.

Om onze  manier van werken te onderstrepen hebben wij een certificering van de SRCM -Social Responsible Credit Management. 

Klik hier voor meer informatie over de SRCM.

Specialist incasso
lokale overheden

J.N. Reijn

Gerechtsdeurwaarder

Contact

Altijd bereikbaar

Contact

Ma. t/m vr. 9.00 - 17.00 uur
Willem II Straat 33-35, 5038 BC Tilburg

Postbus 737
5000 AS Tilburg

Tel.: 013 - 5838080
Ma. t/m vr.: 9:00 - 12:00 en 13:00 - 16:30
Fax: 013 - 5434359

Plan uw route