Inloggen

Onze meerwaarde voor midden- en kleinbedrijf

Vorderingen voor MKB zijn soms complex omdat er één of meerdere twistpunten zijn. Extra lastig wordt het als u in een keten van leveranciers zit en de verantwoordelijkheden niet duidelijk afgebakend zijn. Reijn Retro geeft u snel helder inzicht in uw vorderingen.

Is uw vordering “hard”?

Ten eerste beoordelen we of uw vorderingen “hard” zijn: zijn de huidige facturatie- en incassoprocedure en ingebrekestelling correct? Spreken we met de juiste contractspartij? Zijn de leveringsvoorwaarden beschikbaar gesteld en rechtsgeldig overeengekomen?

Zijn twistpunten gegrond?

We beoordelen eventuele twistpunten op mogelijke gegrondheid, bijvoorbeeld over correcte levering, kwaliteit of zakelijke afspraken. We kijken naar wat zwart op wit is overeengekomen, wat er daarnaast is afgesproken en van elkaar verwacht mocht worden en nemen mee wat in het zakelijke verkeer rechtsgeldig is. Kortom, is er sprake van een terechte betwisting of is het meer een excuus voor non-betaling?

In het eerste geval zullen we kijken welk evenredig deel van de vordering wel voldaan had moeten worden. Daarnaast kijken we naar wat er gedaan kan worden om de omissie te herstellen, zodat algehele betaling alsnog zal plaatsvinden, dan wel er een ander compromis gezocht moet worden. Dit alles in overleg met u en met uw belang voorop. Wij zullen u hierbij adviseren in uw juridische mogelijkheden en onmogelijkheden.

In het tweede geval zullen we de oneigenlijkheid van de betwisting aan de schuldenaar uiteenzetten en deze sommeren tot betaling. Vaak zal dan blijken dat er sprake is van betalingsonmacht en kan er een betalingsregeling worden overwogen. Ook hierbij zullen wij u adviseren. U bent immers niet verplicht betaling in termijnen te accepteren, maar het kan soms wel de oplossing zijn om tot algehele betaling te komen.

Aanpak voor het beste incassoresultaat

Met deze inventarisatie als basis stellen we – geholpen door tientallen jaren ervaring op de lokale markt en met lokale debiteuren – de aanpak voor u vast waarmee we het beste incassoresultaat kunnen behalen. Zo krijgen we direct betaling van de vordering of komen we tot een regeling die betaling van de vordering veiligstelt.

We kunnen u ook adviseren om (voorlopig) niets te doen, omdat de kans op betaling nihil is of de vordering in rechte niet hard gemaakt zal kunnen worden. Geen prettige boodschap, maar wel een duidelijke die onnodige kosten voor u voorkomt.

Contact

Altijd bereikbaar

Contact

Ma. t/m vr. 9.00 - 17.00 uur
Willem II Straat 33-35, 5038 BC Tilburg

Postbus 737
5000 AS Tilburg

Tel.: 013 - 5838080
Ma. t/m vr.: 9:00 - 12:00 en 13:00 - 16:30
Fax: 013 - 5434359

Plan uw route