Inloggen

Alles onder één dak

U kunt bij Reijn Retro terecht voor diverse juridische diensten. Zo verzorgen wij onder andere debiteurenbeheer, minnelijke en gerechtelijke incasso, en ontruimingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten. Heeft u vragen of wilt u weten of wij uw zaak kunnen behandelen? Neem dan contact met ons op.

Debiteurenbeheer/pre-incasso

Controleren of de vordering correct en opeisbaar is
Sommeren tot betaling en zo nodig aanzegging kosten volgens de Wet normering incassokosten, zonder kosten voor uw debiteur.
Indien gewenst nabellen namens de eiser: de schuldenaar kan betalen zonder extra incassokosten

Minnelijke incasso

Reguliere incassotrajecten: namens de eiser op eventuele betwistingen reageren
Mogelijk in te zetten middelen: brief/e-mail, telefoon, bezoek
Waar nodig een betaling in termijnen bewerkstelligen (en monitoren)

Gerechtelijke incasso

Het procesdossier compleet maken
Een dagvaarding opstellen en uitbrengen
Als uw gemachtigde inhoudelijk de gerechtelijke procedure voeren

Betekenen van vonnis

Officieel uitreiken van het vonnis aan de schuldenaar
Een gesprek aangaan om de schuldenaar op de gevolgen van niet betalen te attenderen
De betalingsmogelijkheden/financiële situatie inschatten

Beslag leggen

Tenuitvoerlegging van het vonnis als betaling uitblijft
Beslag leggen op diverse roerende zaken, zoals auto’s en inboedel
Beslag leggen op tegoeden of het inkomen

Proces-verbaal van constatering

Feiten en omstandigheden constateren
Wettelijk bewijsmiddel
Bouwzaken: bewijs van juiste oplevering en vaststelling van de staat van omliggende panden voor aanvang van de bouw

Ontruimingen

Gedwongen op grond van het vonnis of vrijwillig (vrijwillige oplevering)
Mogelijk inboedel afvoeren, sloten vervangen en meterstanden noteren
In het proces-verbaal opnemen in welke staat het pand is achtergelaten

Toezicht bij veilingen

Opstellen of toetsen van de veilingvoorwaarden
Toezicht houden tijdens de veiling
Resultaat van de veiling in het proces-verbaal vastleggen

Contact

Altijd bereikbaar

Contact

Ma. t/m vr. 9.00 - 17.00 uur
Willem II Straat 33-35, 5038 BC Tilburg

Postbus 737
5000 AS Tilburg

Tel.: 013 - 5838080
Ma. t/m vr.: 9:00 - 12:00 en 13:00 - 16:30
Fax: 013 - 5434359

Plan uw route